Nad Niemnem 14.11: Soliści Opery Narodowej i Grodzieńskie Słowiki


Program poświęcony mniejszości polskiej na Białorusi.

Zobacz też
Komentarze