Nad Niemnem Nad Niemnem: 10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ZPB


Rada naczelna ZPB – podsumowanie ub.r. Pieśni patriotyczne i nie tylko: konkurs zespołu Sonanto w Grodnie. 10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ZPB. Aleksy Szota w podróży po ziemi szczuczyńskiej – wizyta w Dziembrowie i Kamionce.

Zobacz też
Komentarze