Nad Niemnem Konsekracja nowego kościoła w Lubczy / Nad Niemnem


I Konkurs Wiedzy o Sejmie RP w Grodnie. Chór i orkiestra barokowa z Lublina – koncert w katedrze grodzieńskiej. Konsekracja nowego kościoła w Lubczy. Aleksy Szota o życiu Jana Karola Czapskiego.

Zobacz też
Komentarze