Nad Niemnem Juszkiewicze — wieś, która nie poddała się kolektywizacji w czasach stalinowskich/Nad Niemnem


Pogrzeb Kazimierza Tuminskiego ostatniego obrońcy Grodna we wrześniu 1939 r.

Uniwersytet III Wieku w Grodnie — nowy rok akademicki.

Juszkiewicze — wieś niepokorna, która nie poddała się kolektywizacji w czasach stalinowskich. W 1945 r. miejscowość została otoczona przez NKWD, które zabiło 10 mieszkańców. Pamięć po nich jest kultywowana do dziś.

Aleksy Szota o dramatycznej historii Kazimierza i Łucji Dzierżyńskich – krewnych Feliksa Dzierżyńskiego. Kazimierz — młodszy brat Feliksa i jego pochodząca z Niemiec żona zostali rozstrzelani za współpracę z AK. Ich mogiła jest jedynym grobem akowców, którymi opiekuje się białoruskie KGB.

jb/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze