Wędrówki po Grodzieńszczyźnie Grodno czasów sejmów I Rzeczpospolitej, Wołpa – Wędrówki na Grodzieńszczyźnie


Od 1673 r. co trzeci Sejm Rzeczpospolitej miał odbywać się na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wybrano Grodno, w którym mieścił się królewski zamek Stefana Batorego.

W latach 40. XVIII wieku specjalnie dla tego celu wybudowano też Nowy Zamek. To tu odbył się ostatni sejm I Rzeczpospolitej w 1793 r.

W Wołpie pod Wołkowyskiem znajduje się jeden z najstarszych drewnianych kościołów na Białorusi.

Zobacz też
Komentarze