Nad Niemnem Białoruska oferta turystyczna – co przyciąga turystów z Polski?


Artur Michalski nowym ambasadorem RP na Białorusi. Akcja Lato z Polską po raz 10. w Białymstoku. Białoruska oferta turystyczna – co przyciąga turystów z Polski? Aleksy Szota o historii grodzieńskiego Domu Strzelca.

Zobacz też
Komentarze