21.01.2014

Więcej materiałów

W Białymstoku miało miejsce forum miast partnerskich z Białorusi i Polski; Teatralny korowód ulicami Grodna…

13.05.2014

Powrót do zasady obwodowego wydawania polskich wiz; wystartował międzynarodowy projekt dla aktywizacji inwalidów…

Teatr bez granic; „Dziady. Wielka Improwizacja” w Białymstoku…

Afrykański pomór świń przekroczył granice Europy; Kraje Unii celnej, do której należy Białoruś, zakazały eksportu polskiej wieprzowiny…

W Grodnie nie dba się o zabytki architektury; Odnowa najważniejszych historycznych obiektów w Polsce finansowana jest ze środków unijnych…

Zarażone dziki na Smoleńszczyźnie; Prezentacja płyty „Піесні біелорусув спуд Л’ядскуй пушчы”…

Czy Smoleńszczyzna stanie się ziemią obiecaną dla Białorusinów poszukujących edukacji na wysokim poziomie oraz pracy?