2012.07.12

Więcej materiałów

Zwiedzanie obwodu mińskiego

Miasto uzda

Zwiedzanie obwodu witebskiego.

2012.08.09

2012.08.02

2012.07.26

2012.07.19

Zwiedzanie obwodu witebskiego. Brasłau.