filter programs

Wiaskoucy

Autor soczystych szkiców o białoruskiej wsi Wiktar Szukiełowicz prowadzi teraz swój program - “Wiaskoucy”. “Wiaskoucy” są poświęceni życiu współczesnej białoruskiej prowincji. Ekipa zdjęciowa pokazuje codzienny trud i świąteczne rozrywki, odkrywa przed nami koloryt wiejskiego życia. Bohaterami programu są zarówno rdzenni mieszkańcy wsi, jak i przybysze z wielkich miast, przedstawiciele różnych pokoleń i zawodów, różnych regionów Białorusi. Prowadzący sam pochodzi z maleńkiej wioski, chociaż dorosłe życie spędził w mieście i zdążył przywyknąć do jego wygód. Teraz przypomni sobie smak wiejskich zabaw, ciężkiej pracy i przygody na świeżym powietrzu.