Wędrówki po Grodzieńszczyźnie

Razem z Alaksiejem Szotą zwiedzamy ciekawe i mało znane historyczne miejsca na Grodzieńszczyźnie – siedziby miejscowej szlachty i arystokracji, kościoły i cerkwie, miasteczka i sztetle i dowiedzieć się o historii ludzi, którzy je zamieszkiwali.

Wydania