Programy

Wędrówki po Grodzieńszczyźnie
Kategoria
Archiwum

Wędrówki po Grodzieńszczyźnie

Razem z Alaksiejem Szotą zwiedzamy ciekawe i mało znane historyczne miejsca na Grodzieńszczyźnie – siedziby miejscowej szlachty i arystokracji, kościoły i cerkwie, miasteczka i sztetle i dowiedzieć się o historii ludzi, którzy je zamieszkiwali.

Reytan i jego Hruszówka

Gotyk, renesans i barok w regionie Słonimskim, klasztor franciszkanów w Grodnie

Grodno czasów sejmów I Rzeczpospolitej, Wołpa – Wędrówki na Grodzieńszczyźnie

Zamek w Krewie, sztetl Raduń – Wędrówki po Grodzieńszczyźnie

Michał Kleofas Ogiński i jego Zalesie

Katolickie ślady w Mińsku i majątki południowej Grodzieńszczyzny

Małe muzea Grodna i bezwizowy Odelsk

Czerwony Kościół w Mińsku i magnacki Dziembrów WIDEO

Mińsk Stanisława Moniuszki, Hoża

Wańkowiczowie i kościół w Osowie

Wileńszczyzna Bohuszewicza i funkcjonalizm w Grodnie WIDEO PL

Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Indura i Oszmiana

Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Teolin i Izabelin pod Wołkowyskiem, Gieranony i Barbara Radziwiłłówna   

Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Bieniakonie – grób Maryli Wereszczakówny, Albertyn

Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Batory w Grodnie, Słonim