Świat i my

“Świat i my” to białoruski punkt widzenia na wydarzenia międzynarodowe ważne dla Białorusi. Jak odległe wydarzenia wpływają na Białoruś? Jak żyją jej sąsiedzi? Jak uczynić Białoruś prawdziwie niepodległą i bezpieczną? Odpowiadają goście Aliny Kouszyk i Siarhieja Pielasy.