Świadkowie. Początek XXI wieku

Cykl filmów Wiaczasława Rakickiego poświęconych walce o demokratyczną Białoruś w pierwszej dekadzie XXI wieku. O historycznych wydarzeniach opowiadają ich “świadkowie” - uczestnicy ruchu demokratycznego. Wydarzenia ostatnich trzydziestu lat historycy nazywają już “najnowszym odrodzeniem” Białorusi. Czas ten pełen jest zwycięstw i porażek, z których warto wyciągnąć wnioski. Już teraz warto opisywać tą historię, która coraz bardziej się od nas oddala. .