Programy

Sprawy Bialiackiego
Kategoria

Sprawy Bialiackiego

Białorusin. którego nie złamał reżim Łukaszenki. Świadek i aktywny uczestnik najważniejszych wydarzeń z współczesnej historii Białorusi - ruchu antysowieckiego i ponownego uzyskania niepodległości, lider ruchu ochrony praw człowieka na Białorusi, więzień polityczny. W rozmowie z Paulam Mażejką Aleś Bialiacki rozmawia o nastrojach społecznych, prawdziwym stanie elit politycznych i intelektualnych.