Programy

Spadkobiercy, cykl dokumentalny
Kategoria

Spadkobiercy, cykl dokumentalny

Historia najnowsza Białorusi, historia walki o niepodległość i demokrację zna dziesiątki nazwisk osób wybitnych polityków, intelektualistów, przedstawicieli nauki, sztuki, kultury. Ich osiągnięć nikt nie podważa. To oni odradzali niepodległość, wdrażali wartości demokratyczne, zakładali fundamenty nowej kultury białoruskiej. Jednocześnie kształtuje się nowy nurt intelektualistów, literatów, artystów. Przed nimi, następcami Paźniaka, Viaorki, Bareskiego, Karpienki, Bialackiego, Karatkievia, Bykaa, Baradulina, Dauka, Šamialova, Marakina i innych, stoi zadanie utworzenia na Białorusi państwa europejskiego z jego swoistą kulturą. Celem cyklu jest zaprezentowanie tych osób i pokazanie społeczeństwu, że w nich jest przyszłość naszego kraju.

Nasta Lojka

Hleb Łabadzienka

Wital Zybluk

Paweł Kaściukiewicz

Źmicier Papko

Adrzej Kim

Yury Maciuin

Roman Padalaka

Kaciaryna Sumarawa

Pawal Belawus

Aleś Kirkiewicz

Walaryna Kustawa