Remarka

Program poświęcony trzem formom twórczości – literaturze, malarstwu i teatrowi reprezentowanym przez trzech prowadzących.