filter programs

Każdy z nas

W talk-show “Każdy z nas” rozmawiamy o problemach, o których Białorusini zazwyczaj milczą. Prowadzący Hleb Łabadzienka podkreśla, że uczestnikiem lub bohaterem programu może zostać każdy Białorusin.