Ekspert. Ministerstwo Prawdy

Do jakiego urzędu Białorusin dostanie się najszybciej? Do Ministerstwa Prawdy! Nie wierzycie, że taka instytucja istnieje? Oglądajcie kronikę filmową ministerstwa w każdy poniedziałek. Możecie w niej zobaczyć pracę białoruskich, rosyjskich i europejskich urzędników, podsłuchać ich rozmowy na korytarzach, zakraść się na posiedzenia Rady Ministrów i narady prezydenta.