Białorusini w Polsce

Cykl programów publicystycznych opowiadających o białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. W każdym odcinku pokazujemy główne wydarzenia w społecznym, kulturalnym, gospodarczym i politycznym życiu polskich Białorusinów. Opowiadamy o znanych działaczach społecznych, przedstawicielach literatury i sztuki.