Białoruś jednym wierszem

Doświadczeni i początkujący poeci prowadzą dialog czytając własne utwory. Autorami cyklu są czescy twórcy dokumentalni: Erika Hníková i Radim Procházka.