Bez granic

Cykl reportaży o życiu na białorusko – polskim pograniczu. Gospodarcze, handlowe, kulturalne oraz inne stosunki zwyczajnych obywateli obu państw widziane okiem przedstawicieli polskich struktur państwowych.