Programy

Bez granic
Kategoria

Bez granic

Cykl reportaży o życiu na białorusko – polskim pograniczu. Gospodarcze, handlowe, kulturalne oraz inne stosunki zwyczajnych obywateli obu państw widziane okiem przedstawicieli polskich struktur państwowych.

W Białymstoku miało miejsce forum miast partnerskich z Białorusi i Polski; Teatralny korowód ulicami Grodna…

13.05.2014

Powrót do zasady obwodowego wydawania polskich wiz; wystartował międzynarodowy projekt dla aktywizacji inwalidów…

Teatr bez granic; „Dziady. Wielka Improwizacja” w Białymstoku…

Afrykański pomór świń przekroczył granice Europy; Kraje Unii celnej, do której należy Białoruś, zakazały eksportu polskiej wieprzowiny…

W Grodnie nie dba się o zabytki architektury; Odnowa najważniejszych historycznych obiektów w Polsce finansowana jest ze środków unijnych…

Zarażone dziki na Smoleńszczyźnie; Prezentacja płyty „Піесні біелорусув спуд Л’ядскуй пушчы”…

Czy Smoleńszczyzna stanie się ziemią obiecaną dla Białorusinów poszukujących edukacji na wysokim poziomie oraz pracy?

21.01.2014

W Solecznikach na Litwie, odbudowuje się prawosławna białoruska parafia; W Borysachlebskaj cerkwi w Kałozy wprowadzono cotygodniowe białoruskie nabożeństwo…

Dodatkowe pasy odpraw na drogowych przejściach granicznych w Kuźnicy Białostockiej-Bruzhach i Bobrownikach-Bierastawicy; mieszkańcy Brześcia przeciwko opłatom celnym za przekroczenie granicy…

Forum Samorządowe Partnerstwa Wschodniego; strategiczna gra terenowa „Yuth on the run”, zorganizowana przez Białoruski Czerwony Krzyż

17.09,2013

03.09.2013

2013.05.28