Zmicier Hurniewicz

Zmicier Hurniewicz
Dziennikarz i prezenter telewizyjny. Autor publicystycznego programu „Dwa na dwa” i „Praswiet”. Pochodzi z Nalibok niewielkiego miasteczka w środkowej Białorusi. I choć dawno opuścił Naliboki, to Naliboki nijak nie mogą zostawić go w spokoju. Hurniewicz będzie pisał o białoruskiej polityce, kulturze i życiu społecznym z perspektywy Naliboczanina, żyjącego w cieniu nalibockiej puszczy, na brzegach malowniczego jeziora Kromań.
Wpisy