Zwierzchnik Kościoła katolickiego na Białorusi wzywa władze do podjęcia dialogu ze społeczeństwem

Metropolita abp. Tadeusz Kondrusiewicz wystosował oficjalny apel do Alaksandra Łukaszenki i wszystkich, którzy sprawują władzę na różnych szczeblach.

W liście otwartym zwierzchnik białoruskiego Kościoła katolickiego podkreślił wagę zachowania pokoju na Białorusi:

– Nasza Ojczyzna przeżywa trudny okres, na który rzuca cień przelana krew, tysiące zatrzymanych i dotkliwie pobitych pokojowo nastawionych obywateli, chcących poznać prawdę o wyborach prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia — pisze abp. Kondrusiewicz.

Podkreślił, że przelana krew demonstrantów i tortury w miejscach zatrzymań to grzech ciężki, który prowadzi do destabilizacji i szkodliwych podziałów w społeczeństwie. Jako wyjście widzi trudną drogę pokuty, oczyszczenia duchowego i moralnego, bez której nie można przezwyciężyć kryzysu społeczno-politycznego.

Zwierzchnik białoruskich katolików: „Po raz pierwszy we współczesnej historii Białorusi brat podniósł rękę na brata”

– W imię niezbędnego pokoju w naszej Ojczyźnie i zgody narodowej zwracam się do władz państwowych Republiki Białoruś z apelem o podjęcie konstruktywnego dialogu ze społeczeństwem, zakończenie przemocy i natychmiastowe uwolnienie wszystkich niewinnych obywateli zatrzymywanych w pokojowych akcjach — napisał metropolita mińsko-mohylewski.

Przewodniczący białoruskiego episkopatu powołał się w swoim apelu na słowa Chrystusa.

– Bóg stworzył nas wolnymi. Prawda czyni nas prawdziwie wolnymi — mówi Chrystus (por. J 8, 32-36). Ludzie mają prawo poznać prawdę, której nie można poświęcić, by zadowolić czyjeś polityczne lub oportunistyczne interesy. Zbawiciel uczy nas: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.”( Mt 5,37 ). A diabeł jest zabójcą, kłamcą i ojcem kłamstwa (por. J 8, 44 ).

Wcześniej zwierzchnik Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, metropolita miński i zasławski, egzarcha Paweł wezwał Łukaszenkę do zrobienia wszystkiego, aby powstrzymać przemoc. Wcześniej jednak pogratulował białoruskiemu prezydentowi wygranej w wyborach podkreślając, że obywatele pokładają w prezydenturze Alaksandra Łukaszenki wielkie nadzieje.

Zwierzchnik Białoruskiej Cerkwi podległej Moskwie gratuluje Łukaszence

jb/belsat.eu

Wiadomości