Związek Polaków na Białorusi potępił dyskryminującą politykę władz


Rada Naczelna nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi uchwaliła oświadczenie, w którym potępiła przypadki dyskryminacji środowisk polskich zrzeszonych w ZPB – poinformował w poniedziałek portal Znadniemna.pl.

– Rada Naczelna odnotowała liczne fakty blokowania bądź ograniczania działalności statutowej ZPB przez organy państwowe i administracyjne Republiki Białorusi, a także z ich inspiracji przez inne podmioty, prowadzące działalność gospodarczą, związaną ze świadczeniem usług mieszkańcom Republiki Białorusi – czytamy w uchwalonym w sobotę w Grodnie oświadczeniu opublikowanym przez portal ZPB – Znadniemna.pl.

Chodzi o cały szereg sytuacji, do których doszło w ostatnich miesiącach, m.in. o przerwanie organizowanych przez ZPB uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, uniemożliwianie spotkań opłatkowych, koncertów, itp., na przykład przez odmowę wynajmu pomieszczeń. Jak podkreślono w oświadczeniu, nauczycielom działającym społecznie na rzecz ZPB grożono zwolnieniami z pracy, a także zakazywano udziału w imprezach organizacji.

– Powyższe incydenty postrzegamy jako przypadki dyskryminacji zamieszkałej na Białorusi mniejszości polskiej i potępiamy negatywny stosunek władz białoruskich do społecznej aktywności obywateli Republiki Białorusi polskiej narodowości – napisano w oświadczeniu, które zostało przyjęte jednomyślnie.

Jego sygnatariusze wyrazili również nadzieję, że „odbywający się obecnie polsko-białoruski dialog międzypaństwowy spowoduje polepszenie sytuacji polskiej mniejszości na Białorusi i doprowadzi do przywrócenia przez władze w Mińsku możliwości prowadzenia legalnej działalności demokratycznie wybieranym władzom Związku Polaków na Białorusi, będącemu najliczniejszą i najbardziej wpływową organizacją polskiej mniejszości na Białorusi”.

ZPB uznawany przez władze w Warszawie został zdelegalizowany przez Mińsk w 2005 r. i od tamtej pory domaga się przywrócenia możliwości legalnego działania, a także zwrotu majątku organizacji, który został przejęty przez prorządową strukturę o takiej samej nazwie.

– Dyskryminacyjne działania ze strony władz i innych instytucji są łamaniem praw mniejszości polskiej, zagwarantowanych przez konstytucję Białorusi – powiedziała Andżelika Borys, prezes ZPB.

Andżelika Borys podkreśliła, że organizacja realizuje swoje zadania statutowe, zaś najbardziej narażona na działania dyskryminacyjne ze strony władz Białorusi jest działalność oświatowa.

Potomkowie Polaków giną za Ukrainę. Ich rodziny proszą o pomoc

pj/belsat.eu wg PAP

Zobacz też
Komentarze