Zgłoszenia przyjęte. Konkurować z Łukaszenką chce sześcioro opozycjonistów

Sześcioro przedstawicieli białoruskiej opozycji zgłosiło się do udziału w prawyborach opozycyjnego kandydata na prezydenta. Oponenci polityczni Alaksandra Lukaszenki liczą, że wspólny kandydat będzie bardziej rozpoznawalny dla społeczeństwa.

Nazwiska polityków, którzy oficjalnie zgłosili swoje kandydatury ogłosił dziś przewodniczący partii białoruskich socjaldemokratów Ihar Barysau, będący też koordynatorem sztabu prawyborów.

Учора, 16 лютага 2020 г. у 23:59 скончылася падача дакументаў для ўдзелу ў працэдуры "Народнага галасавання"…

Opublikowany przez Ihara Barysau Niedziela, 16 lutego 2020

Są to szef Zjednoczonej Partii Obywatelskiej (AHP) Mikałaj Kazłou, lider Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji (BChD) Paweł Siewiaryniec, przewodniczący Ruchu o Wolność Juraś Hubarewicz oraz wiceszef Białoruskiego Frontu Narodowego Alaksiej Janukiewicz. W wyścigu o opozycyjną nominację wezmą też udział dwie kobiety – Wolha Kawalkowa z BChD i Hanna Kanapackaja, była opozycyjna deputowana do parlamentu białoruskiego, która w ubiegłym roku została usunięta z partii AHP.

Ostateczna lista uczestników opozycyjnych prawyborów, po przeprowadzeniu niezbędnej weryfikacji dokumentów, zostanie ogłoszona 4 marca.

Opozycyjny kandydat na prezydenta. Próba wspólnego wyboru

Rejestracja to początek procedury prawyborów. Głosowanie będzie się odbywać w różnych formach m.in. podczas zgromadzeń lokalnych struktur opozycyjnych (marzec-maj), podczas Kongresu Sił Demokratycznych (w maju) i na specjalnie utworzonej stronie internetowej (od 4 marca do 30 kwietnia).

Przeprowadzenie prawyborów w celu wyłonienia wspólnego opozycyjnego kandydata na prezydenta Białorusi partie opozycyjne ogłosiły pod koniec stycznia. Potencjalny kandydat może w sumie w tym procesie uzyskać 100 punktów poparcia – 10 od partii, 30 podczas głosowania internetowego, 30 w głosowaniu w regionach i 30 podczas kongresu demokratów.

Białoruska opozycja wybierze wspólnego kandydata na wybory prezydenckie

Uczestniczyć w prawyborach może kandydat wystawiony przez zarejestrowaną partię lub osoba, która zbierze 200 podpisów. Każdy z uczestników prawyborów musi opłacić składkę o równowartości 500 euro na koszty organizacyjne.

Wymogi wobec kandydatów przewidują m.in. żądanie wyjścia Białorusi z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), z Państwa Związkowego, poparcie usunięcia z terytorium kraju rosyjskich baz wojskowych. Ponadto kandydat powinien popierać rozwój języka i kultury białoruskiej, dobrosąsiedzkie i równoprawne relacje z UE, USA, Rosją i innymi państwami, sprzeciwiać się próbom wtrącania się innych państw w sprawy wewnętrzne Białorusi.

Wybory prezydenckie powinny odbyć się nie później niż 30 sierpnia 2020 r.

Białoruś: kolejne wybory prezydenckie w urodziny Łukaszenki

cez/belsat.eu wg PAP, inf.wł.

Wiadomości