Zgłoś swój transgraniczny projekt! 5,2 mln euro na współpracę polsko-białorusko-ukraińską


Trwa nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina – poinformowało w piątek Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dofinansowanie do jednego mikroprojektu może wynieść od 20 do 60 tysięcy euro.

Nabór jest otwarty dla tzw. mikroprojektów, które mają promować lokalną kulturę, historię oraz dziedzictwo naturalne.

– Zależy nam na promowaniu współpracy i nawiązywaniu nowych transgranicznych kontaktów oraz budowaniu sąsiedzkich relacji i wymianie doświadczeń – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Na wsparcie mogą liczyć np. organizatorzy wydarzeń związanych z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii czy jednostki promujące kultywowanie i szerzenie tradycji obszaru przygranicznego.

– Pula pieniędzy dostępna dla tego naboru to aż 5,2 miliona euro – podkreślił wiceminister Hamryszczak.

Kwota dofinansowania dla jednego mikroprojektu może wynieść od 20 do 60 tysięcy euro. Nabór trwa do 31 października br.

Czytajcie również:

pj/belsat.eu wg PAP

Zobacz też
Komentarze