Zbytnie uzależnienie od „bratniego kraju”. Łukaszenka zaniepokojony

O konieczności poszukiwania nowych rynków zbytu i dużej zależności od Rosji, którą nazwał „bratnim krajem”, białoruski przywódca mówił na dzisiejsze naradzie rządu poświęconej gospodarce.

– To najważniejsze zadanie – dywersyfikować rynki zbytu, nie tracąc przy tym zysków ze sprzedaży naszej produkcji. Owszem, idziemy w tym kierunku, ale bardzo powoli – zauważył Alaksandr Łukaszenka, którego zacytowała w komunikacie prezydencka służba prasowa. – Nikt nie ukrywa, że naszym głównym odbiorcą jest Rosja. Zależność jest bardzo duża, chociaż jest to bratni kraj. Ogromne jest uzależnienie naszego kraju od dostaw, zwłaszcza surowców energetycznych.

Prezydent podkreślił, że ważne jest ostateczne dopracowanie propozycji w sprawie dalszej integracji Białorusi z Rosją.

– I tę kwestię powinniśmy dzisiaj omówić. Należy zaplanować, w jakich kierunkach, jak będziemy się rozwijać, określić się – mówił.

Pod koniec sierpnia premier Białorusi Siarhiej Rumas zapowiadał przekazanie prezydentowi do zaakceptowania projektu programu działań w ramach integracji Białorusi i Rosji. Mówił wówczas, że we wrześniu możliwe jest jego podpisanie przez premierów.

Za rozwój białoruskiej gospodarki odpowie premier. Osobiście

We wtorek agencja Interfax-Zachód, powołując się na służbę prasową szefa państwa, podała, że Łukaszenka otrzymał od rządu zapowiadane dokumenty. W sierpniu premier Rumas mówił, że program jest zorientowany na realizację spraw „czysto gospodarczych i przewiduje warunki, w jakich działać będzie wspólny rynek”.

Łukaszenka otrzymał projekt integracji z Rosją

Białoruś i Rosja w ostatnim czasie próbują uregulować kwestie sporne we wzajemnych relacjach. W tym celu powstała m.in. międzyrządowa grupa robocza, która zajmuje się kwestiami pogłębienia integracji w ramach państwa związkowego.

Od grudnia 2018 r. Moskwa otwarcie naciska na „pogłębianie integracji” i uzależnia dalsze gospodarcze wsparcie dla Białorusi od realizacji zapisów umowy o powstaniu państwa związkowego z 1999 r., które przewidują m.in. utworzenie wspólnych instytucji państwowych i waluty.

Łukaszenka zapewnił, że Białoruś nie wejdzie w skład Rosji. Bo nie musi

W lipcu podczas spotkania prezydentów w Petersburgu Alaksandr Łukaszenka i Władimir Putin ustalili, że mapa drogowa ma powstać do grudnia 2019 r., gdy minie 20 lat od podpisania umowy związkowej.

cez/belsat.eu wg PAP

Zobacz też