Zbiórka pieniędzy dla ofiar represji na Białorusi

Powiązana z Biełsatem fundacja Strefa Solidarności zbiera pieniądze dla dziennikarzy i innych osób skazanych przez białoruskie sądy na kary grzywien, jak również dla ofiar innych form represji.Łącze do strony fundacji, gdzie można dokonywać wpłat:

ПОДДЕРЖАТЬ

 

Fundacja „Strefa Solidarności”

Ul. Sękocińska 18/2

02-313 Warszawa

tel.: +48 609-669-953

e-mail: info@solidarityzone.org

Wiadomości