Zatrzymano dwie współpracowniczki Biełsatu i żonę aresztowanego Zmitra Daszkiewicza

Pilne!

Wolha Dawydowa i Lubou Łuniowa prowadziły relację on-line w posterunku milicyjnym, do którego przyszła Nasta Daszkiewicz – żona zatrzymanego dziś aktywisty opozycyjnego Młodego frontu Zmitra Daszkiewicza.

Dziennikarki najpierw uczestniczyły w spotkaniu z Nastą Daszkiewicz – żoną  Zmitra Daszkiewicza zatrzymanego kilka godzin temu w Mińsku, Niną Szydłowską – żoną zatrzymanego wczoraj w nocy Mirasława Łazouskiego – pomocnika dyrektora wydawnictwa „Knihazbor”, a także Hanną Dudunkową żoną nnego aresztowanego Andrej Dudunkowa – byłego wojskowego. Potem dziennikarki wraz z Nastą Daszkiewicz udały się do komisariatu dzielnicy „Leninskaja”, by uzyskać informację nt. zatrzymanego męża.

Dziennikarki zostały zatrzymane za filmowanie w milicyjnym posterunku. Przy czym Łuniowa nie prowadziła transmisji  i nie trzymała nawet w rękach telefonu. Podobnie stało się z żoną Daszkiewicza Zatrzymane zostały skierowane na przeszukanie. Całą trójkę ostatecznie wypuszczono po 1,5 godziny.

Konferencja prasowa żon zatrzymanych zakończona zatrzymaniem:

Jb/ Biełsat

Zobacz też
Komentarze