Z białoruską wizą do Rosji? Mińsk ratyfikował porozumienie

Niższa izba białoruskiego parlamentu, Izba Reprezentantów, ratyfikowała porozumienie między rządami Rosji i Białorusi o wzajemnym uznaniu wiz oraz innych kwestiach związanych z wjazdem cudzoziemców – poinformowała dziś białoruska agencja BiełTA.

Zgodnie z porozumieniem cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy otrzymają prawo wjazdu i przebywania na terytorium Białorusi i Rosji na podstawie wizy wydanej przez jedno z tych państw oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. W białoruskim systemie wizowym będą zatem wydawane wizy uprawniające do wjazdu do Rosji.

– Oczekuje się, że porozumienie wejdzie w życie 30 dni po jego ratyfikacji przez oba państwa. Białoruś ratyfikuje je jako pierwsza – podała państwowa agencja BiełTA.

Białoruskie służby bronią granic przed „wysportowanymi mężczyznami” z Polski

Porozumienie nie będzie miało wpływu na obowiązywanie dekretu, przewidującego bezwizowy wjazd cudzoziemców przez lotnisko w Mińsku na okres do 30 dni oraz dekretów umożliwiających 15-dniową wizytę w turystycznych rejonach obwodów brzeskiego i grodzieńskiego.Cudzoziemcy ci nie będą mieli jednak prawa wjazdu do Rosji, o ile nie będą posiadać wizy tego kraju lub Białorusi.

Porozumienie podpisano 19 czerwca bieżącego roku, a jego celem jest – według wiceszefowej Komisji ds. Międzynarodowych Wolhi Pietraszowej – uregulowanie migracyjnych procesów na terytorium państwa związkowego Białorusi i Rosji. Jak powiedziała Pietraszowa, będzie ono sprzyjać rozwojowi międzynarodowych kontaktów oraz potencjału turystycznego i inwestycyjnego Białorusi.

Nowe ułatwienia dla zwiedzających i emigrujących na Białoruś

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości