Wyjazdy do Grodna i Brześcia bez wiz i na dłużej


Alaksandr Łukaszenka podpisał prezydencki dekret o turystyce bezwizowej w wydzielonych rejonach obwodów grodzieńskiego i brzeskiego.

Od 1 stycznia turyści zagraniczni mogą znajdować się w określonych dokumentem częściach Grodzieńszczyzny i ziemi brzeskiej do 10 dni. Prezydent Białorusi 26 grudnia podpisał odpowiedni akt prawny.

Zgodnie z dokumentem na terenach tych zostanie zwiększona liczba przejść granicznych obsługujących obcokrajowców wjeżdżających bez wiz. Odbędzie się to kosztem przejść granicznych na dworcach kolejowych i lotniskach.

Nowe terytoria otwarte dla turystów

Obcokrajowcy odwiedzający Grodno i Park Krajobrazowy Kanału Augustowskiego będą mogli poruszać się po całym rejonie (powiecie) grodzieńskim. Z kolei turyści zwiedzający Park Narodowy Puszczy Białowieskiej mają do dyspozycji strefę turystyczno-rekreacyjną „Brześć”.

Ułatwienia dotyczą obywateli 77 krajów. Władze liczą, że w ten sposób ruch turystyczny i sprzedaż usług turystycznych wzrośnie w wymienionych regionach o 30%.

Od 12 lutego bieżącego roku obywatele 80 państw świata mogą w ramach trybu bezwizowego przylecieć na 5 dni do Mińska. Przywilej ten dotyczy wyłącznie obcokrajowców, którzy wylądują na lotnisku Mińsk. Z trybu bezwizowego skorzystało już 80 tysięcy osób.

DR, PJ,/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze