Władze Słucka zezwoliły białoruskim opozycjonistom na świętowanie antybolszewickiego powstania


W listopadzie mija 95 rocznica wybuchu tzw. powstania słuckiego – zrywu Białorusinów wymierzonego w Armię Czerwoną wkraczającą na ziemie przyznane Rosji Radzieckiej w wyniku zawieszenia broni kończącego wojnę polsko-bolszewicką.

Tegoroczne obchody powstania słuckiego nazywanego też słuckim zbrojnym czynem organizuje Białoruski Front Narodowy. Jego lider Alaksej Janukiewicz i oraz szef słuckiej komórki partii  Wital Amialkowicz otrzymali zgodę na uczczenie słuckich powstańców, jednak pod warunkiem zapewnienia porządku publicznego podczas mitingu.

Uczestnicy wydarzenia spotkają się 28 listopada o godz. 14.30 pod słuckim muzeum krajoznawczym skąd mają ruszyć do miejskiego parku kultury i odpoczynku, gdzie odbędzie się miting upamiętniający powstańców 1920 r.

W akacji udział zapowiedzieli oprócz przedstawicieli BNF, także aktywiści ruchu „o Wolność”, ruch solidarności „Razem”. Organizacja opozycyjna „Młody Front” zamierza podczas uroczystości zaprzysiąc swoich nowych członków.

Białorusini przeciwko bolszewikom

Powstanie Słuckie nazywane na Białorusi „Słuckim Zbrojnym Czynem” wybuchło w listopadzie 1920 r. Dowodził nim generał Stanisław Bułak Bułachowicz, który przekroczył linię zawieszenia broni na czele ochotniczych oddziałów złożonych z Białorusinów walczących przeciwko Armii Czerwonej w wojnie polsko-bolszewickiej.

Wybrana 4 listopada 1920 r. Rada Słuczczyzny zaczęła formować odziały wojskowe. Jednak zostały one wyparte do Polski w grudniu 1920 r.  Walki partyzanckie z bolszewikami  na terytorium słuczczyzny trwały jeszcze do wiosny 1921 r.

Białorusinom chcącym uczcić wydarzenia historyczne bez zgody władz grożą wysokie grzywny. Ostatnio białoruski sąd skazał aktywistę Jurasia Hlebika za udział w akcji upamiętniającej powstańców styczniowych w Swisłoczy na karę w przeliczeniu ok  1 tys zł.

Czytaj więcej>>> Za złożenie kwiatów na mogile powstańców styczniowych – 4,5 mln rubli grzywny

Jb/Biełsat/БелаПАН.

www.belsat.eu/pl/

Zobacz też
Komentarze