Władze Litwy protestują przeciwko rozruchowi Białoruskiej Elektrowni Jądrowej

Litwa wystosowała dziś notę protestacyjną do MSZ Białorusi, w której zażądała wstrzymania rozpoczętej wczoraj produkcji prądu w elektrowni atomowej w Ostrowcu. Zdaniem Wilna elektrownia zagraża bezpieczeństwu obywateli Litwy, Białorusi i Unii Europejskiej.

W nocie podkreśla się, że rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej w elektrowni w Ostrowcu „wzmacnia nuklearne i środowiskowe zagrożenia nie tylko dla Białorusi czy Litwy, ale także dla całej Europy”. MSZ Litwy zaapelowano do Białorusi „o wstrzymanie rozruchu elektrowni jądrowej do czasu spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i wymogów środowiskowych”.

Strona litewska w nocie przypomina, że Białoruska Elektrownia Jądrowa (BiełAES) narusza międzynarodowe konwencje z Espoo i Aarhus, zasady współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) oraz niewykonanie zaleceń sformułowanych w trakcie wykonywanych testów odporności elektrowni.

Białoruś rozpoczęła we wtorek produkcję prądu w elektrowni atomowej w Ostrowcu znajdującym się około 50 km od Wilna, stolicy Litwy. Litwa od lat zabiegała i nadal zabiega na szczeblu międzynarodowym o rozstrzygnięcie kwestii niebezpiecznej elektrowni w Ostrowcu, poszukując rozwiązań ograniczających zagrożenia.

Litwa reaguje na włączenie elektrowni w Ostrowcu do białoruskiego systemu energetycznego

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości