Władze Białorusi: UE przekaże białoruskim służbom 10 mln euro

Na białoruskim rządowym portalu prawnym pojawiła się dziś informacja o wspólnym programie poprawy warunków pracy “organów przestrzegania prawa”.

Zgodnie z porozumieniem białoruska milicja miałaby wydać fundusze europejskie na poprawę równości płci w dostępie do służby i stanowisk, obronę porządku, praworządności i władzy wykonawczej, zmniejszenie nierówności wewnątrz kraju i pomiędzy państwami.

Białoruski rząd informuje, że planuje za unijne środki poprawić dostępność usług socjalnych dla obywateli, udoskonalić pracę platformy pravo.by, poprawić przepisy o ochronie danych osobowych, poprawić przepisy dotyczące nieletnich, poprawić przepisy związane z cyberprzestępczością związane z niepełnoletnimi.

Pojawienie się dokumentu skomentował już przewodniczący Przedstawicielstwa Unii Europejskiej na Białorusi Dirk Schuebel.

– To, że program został podpisany, nie oznacza, że będzie realizowany. Realizacja programu, a także innych programów i projektów UE na Białorusi została wstrzymana.

Unia Europejska poważnie zwiększy pomoc gospodarczą dla Białorusi po upadku reżimu

pj/belsaty.eu

Wiadomości