Wilno: nowy medal wsparciem dla Starej Rossy

Mennica Litewska wyemitowała okolicznościowy medal poświęcony 30. rocznicy działalności Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Medal ukazał się w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na renowację zabytkowej nekropolii.

– Na pomysł wyemitowania medalu wpadliśmy w poszukiwaniu pieniędzy na odnowę pomników – mówi PAP prezes Komitetu Dariusz Żybort.

Podkreśla, że medal stał się też okazją do uczczenia 30 lat pracy organizacji, którą kieruje.

Na awersie medalu, którego autorem jest członek Komitetu Dariusz Lewicki, widzimy Czarnego Anioła, najpiękniejszy i najcenniejszy ze znajdujących się na cmentarzu pomników, przedstawiany często jako jego wizytówka, oraz nazwę organizacji z adnotacją „30 lat”.

Na rewersie znalazła się urna – miejsce spoczynku serca marszałka Józefa Piłsudskiego – otoczona wieńcem z liczbą 85, która nawiązuje do obchodzonej w ubiegłym roku rocznicy śmierci marszałka.

Cena medalu wynosi 15 euro. Można go nabyć w sklepie internetowym vilropa.lt oraz w polskiej księgarni Elephas w Wilnie. Wkrótce ma pojawić się możliwość nabycia pamiątki w Polsce, w cenie 60 złotych.

– Medal zapewne zainteresuje tych, którym Rossa jest bliska. Tych, których bliscy spoczywają na tym cmentarzu – zaznacza Żybort.

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą został założony w 1990 roku z inicjatywy i przy wsparciu Jerzego Waldorffa, prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Staraniem Komitetu odnowionych zostało ponad 100 pomników, organizowane są akcje sprzątania cmentarza, lekcje historii.

W tym roku stowarzyszenie zamierza odnowić 15 pomników.

– Już ubiegamy się o pozwolenie na ich renowację, by wiosną przystąpić do pracy – zapowiada Żybort.

Wileński cmentarz na Rossie znów ucierpiał w wypadku samochodowym

Rossa została założona w 1801 roku. Składa się z kilku części: Starej Rossy, Nowej Rossy i Cmentarzyka Wojskowego z Mauzoleum Matka i Serce Syna, gdzie spoczywa matka Józefa Piłsudskiego oraz urna z sercem marszałka. Na terenie nekropolii znajdują się groby m.in. profesorów wileńskiego Uniwersytetu Stefana Batorego, archeologa i pisarza Eustachego Tyszkiewicza, rzeźbiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego, malarzy Franciszka Gucewicza i Franciszka Smuglewicza oraz dwojga dzieci Stanisława Moniuszki.

Na Rossie pochowani są również ojciec litewskiego odrodzenia narodowego Jonas Basanaviczius, malarz i kompozytor Mikalojus Konstantinas Cziurlionis, pisarze Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, a także wiele innych osób zasłużonych dla Polski, Litwy i Wilna.

W listopadzie 2019 roku w centralnej kaplicy na Rossie spoczęły szczątki 20 uczestników powstania styczniowego, w tym dwóch przywódców tego zrywu – Konstantego Kalinowskiego i Zygmunta Sierakowskiego.

Minął rok od pogrzebu w Wilnie, który był najważniejszym zwiastunem białoruskiej rewolucji

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości