Wezwania do wojska? Katoliccy biskupi bronią seminarzystów


Zdj. catholic.by

Konferencja Biskupów Katolickich Białorusi zwróciła się do Alaksandra Łukaszenki z prośbą o odroczenie klerykom służby wojskowej.

W komunikacie opublikowanym na stronie catholic.by hierarchowie przypominają, że zgodnie z poleceniem Rady Ministrów, już od 2006 roku rządowy pełnomocnik ds. religii i narodowości wysyła do Ministerstwa Obrony wnioski o odroczenie służby wojskowej duchownym i studentom uczelni teologicznych.

Również w 2017 roku w odpowiedzi na zapytanie z biura pełnomocnika, wszystkie białoruskie diecezje przekazały mu aktualne informacje na ten temat. Mimo to, w maju tego roku seminarzyści i księża w wieku poborowym zaczęli dostawać wezwania do wojska.

– W związku z tym oraz uwzględniając wciąż niedostateczną liczbę miejscowych duchownych do pracy w białoruskich parafiach, a także biorąc pod uwagę to, że w razie poboru studentów nie będą mogły funkcjonować wyższe seminaria duchowne, Konferencja Biskupów Katolickich zwraca się do prezydenta Republiki Białoruś z prośbą o rozpatrzenie odroczenia odbywania służby wojskowej studentom-seminarzystom i duchownym w wieku poborowym – czytamy w komunikacie.

Czytajcie więcej:

cez/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze