Wartości Biełsatu: niepodległość WIDEO PL


Zawsze podkreślaliśmy, jak ważna jest dla nas niepodległość Białorusi. Poznajcie odważną Ninę Bagińską, która mimo represji nie boi się demonstrować swojego przywiązania do białoruskiej niepodległości.

WARTOŚCI BIEŁSATU:

 1. Wolność i niezależność wymiany myśli i poglądów
 2. Prawda rozumiana jako dążenie do poznania stanu faktycznego
 3. Równość wobec prawa i demokracja polityczna
 4. Prawo jednostki do wyboru drogi życiowej
 5. Wiara i wartości duchowe
 6. Niepodległość i suwerenność Białorusi
 7. Kultura i język Białorusi – w ojczyźnie i poza jej granicami
 8. Historia i europejskie korzenie Białorusi
 9. Tolerancja i poszanowanie praw mniejszości oraz szczególne tradycje Białorusi w tej dziedzinie
 10. Różnorodność opinii
 11. Postawy nonkonformistyczne i inicjatywa
 12. Budowanie więzi i solidarności społecznej

Czytajcie więcej:

jb/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze