Warszawa: kolejna demonstracja przed ambasadą Białorusi

Mieszkańcy stolicy i zamieszkali w niej Białorusini znów zebrali się na pikiecie solidarności. Rozmawiali o sposobach udzielenia pomocy ofiarom reżimu i przynieśli petycję przeznaczoną dla dyplomatów. Żądali w niej uznania Swiatłany Cichanouskiej legalnym prezydentem kraju.

Zdj. Jana Prakopczyk. Zdj. belsat.eu
Zdj. Jana Prakopczyk. Zdj. belsat.eu
Zdj. Jana Prakopczyk. Zdj. belsat.eu
Zdj. Jana Prakopczyk. Zdj. belsat.eu
Zdj. Jana Prakopczyk. Zdj. belsat.eu
Zdj. Jana Prakopczyk. Zdj. belsat.eu
Zdj. Jana Prakopczyk. Zdj. belsat.eu
Zdj. Jana Prakopczyk.

belsat.eu

Wiadomości