W tym roku liczba ludności Rosji ma zmniejszyć się o 352 tys. osób

Rosyjski rząd prognozuje, że do 2024 roku ubędzie 1,2 mln Rosjan.

Prognozy demograficzne Rosji zostały opublikowane w rządowym Planie dot. Osiągnięcia Celów Narodowych. Nowy dokument określa strategiczne cele rosyjskich władz do 2030 r.

Poprzedni tego typu dokument określał horyzont czasowy na 2024 r. Według niego to rok 2020 miał być ostatnim rokiem wyraźnego spadku liczebności populacji – o 188 tys. W 2021 r. krzywa depopulacji miała się spłaszczyć. Następnie liczba ludności miała rosnąć w kolejnych latach o 8,3; 58,3 i 67,6 tys. osób.

W lipcu br. po głosowaniu nad konstytucją prezydent Rosji Władimir Putin wydał polecenie aktualizacji celów narodowych do 2030 r. z uwzględnieniem realnej sytuacji w Rosji i stanu światowej gospodarki. W nowym dokumencie rząd zrewidował w dół prognozy demograficzne. W latach od 2020 do 2024 roku liczba ludności zmniejszy się odpowiednio o 352, 290, 238, 189 i 165 tysięcy osób.

Rosja: realizacja celów rozwoju narodowego odłożona na później

Tempo spadku liczby ludności w tym roku może być największe w Rosji od 14 lat. W planie nie ma prognozy na lata 2025–2029, ale przewiduje się, że w 2030 r. przyrost naturalny wyniesie 10 tys. osób.

jb/belsat.eu

Wiadomości