W Stambule rozpoczęło się nadawanie Ukrainie tomosu

W siedzibie Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola w Stambule w sobotę rozpoczną się uroczystości ogłoszenia autokefalii Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, które zakończą się wręczeniem tomosu, aktu o niezawisłości tego Kościoła, jego zwierzchnikowi, metropolicie kijowskiemu Epifaniuszowi.