W Słucku wspominano uczestników antybolszewickiego powstania


W listopadzie i grudniu 1920 r. w Słucku i okolicach białoruskie oddziały toczyły zacięte walki z bolszewikami. Trwające miesiąc powstanie otrzymało potem nazwę Słuckiego Czynu Zbrojnego.

Rok 1920 oczami Białorusinów. Powstanie słuckie i utracona niepodległość

W sobotę po ulicach Słucka pod biało-czerwono-białymi flagami i symbolami Pogoni przeszło w pochodzie kilkadziesiąt osób. Władze miejskie zgodziły się na akcję uliczną, jednak zmieniły trasę pochodu tak, by omijała centrum miasta. Dodatkowo na organizatorów nałożono obowiązek wypłaty rekompensaty za udział milicjantów i dyżur karetki pogotowia.

– Gdybyśmy przeszli głównymi ulicami pod naszymi flagami – to byłaby całkiem inna sprawa. To może ze sto metrów (od centrum – Belsat.eu), ale to całkiem inny efekt – wytłumaczył Wiktar Amialkowicz – organizator wydarzenia.

Uczestnicy pomodlili się za uczestników powstania, odśpiewali wojskowe pieśni, a członkowie opozycyjnego Młodego Frontu złożyli przysięgę na wierność ojczyzny.

„Przybyliśmy, by umierać – by żyła Ojczyzna” – był to jedno z haseł słuckich powstańców. Właśnie w listopadzie 1920 r. zbrojne formacje Białorusinów starły się z regularnymi wojskami bolszewickimi.

– Jest to wydarzenie bardzo ważne dla naszego kraju i narodu. Uważam, że niezwykle ważne jest przypominanie o tym, budzenie ludzi. Żeby z Boską pomocą Białoruś żyła i byśmy temu sprzyjali – podkreślił prawosławny ksiądz Wiaczasłau biorący udział w uroczystościach.

Po marszu w miejscowym domu kultury odbył się koncert, na który przez kilka kolejnych lat władze nie wydawały zgody. Tym razem stało się inaczej, jednak dyrekcja placówki nie zgodziła się na wykorzystanie sprzętu nagłośnieniowego. A zespołowi Zanzibar zakazano występowania w maskach. Występ jednak doszedł do skutku

– To ważne wydarzenie, więc powinno się je świętować. Tym bardziej, że ta ziemia ma swoją bogatą przeszłość i ciekawą historię. Tym bardziej, że kiedyś służyłem tu w siłach lotniczych – powiedział występujący na koncercie miński rockman Lawon Wolski .

jb/Belsat.eu

Zobacz też
Komentarze