W Sejmie powstał zespół ds. Białorusi

Jego celem jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i demokratyzacji Białorusi. Ma też dbać o rozwój współpracy sąsiedzkiej – poinformowała organizacja Białoruski Dom w Warszawie.

W skład Parlamentarnego Zespołu do spraw Białorusi weszli posłowie reprezentujący różne środowiska polityczne. Przewodniczącym został Robert Tyszkiewicz z PO. Wiceprzewodniczącymi zostali: Adam Lipiński z PiS, posłanka Wiosny Monika Falej i Michał Szczerba z PO. Sekretarzem wybrano posła PO Piotr Borysa.

https://www.facebook.com/BelaruskiDom/photos/a.132229236876630/2694052894027572/?type=3&theater

Zespół powstał w momencie, gdy w kraju tym trwają represje polityczne przed wyborami prezydenckimi. Milicja zatrzymała ponad 1140 pokojowych demonstrantów, prawie 200 osób aresztowano, z czego 26 uznano za więźniów politycznych. Za kratami przebywają liderzy białoruskiej opozycji i kontrkandydaci Alaksandra Łukaszenki. Rządzący od 26 lat prezydent oświadczył, że władzy nie odda, a potencjalnym demonstrantom groził użyciem broni.

Białoruś: Łukaszenka straszy użyciem wojska

Politolodzy mówią o powstawaniu na Białorusi społeczeństwa obywatelskiego. Ludzie, którzy do tej pory nie chodzili na wybory, a do polityki podchodzili biernie, zaczęli masowo przychodzić na wiece „nowej opozycji”. Jej liderką jest Swiatłana Cichanouskaja, która wystartowała w wyborach w zastępstwie aresztowanego męża, blogera Siarhieja Cichanouskiego. Jej kampanię prowadzą trzy połączone sztaby opozycji, które wcześniej zebrały w sumie ponad 600 podpisów poparcia.

Wybory prezydenckie na Białorusi odbędą się 9 sierpnia.

Swiatłana Cichanouskaja w Borysowie: na początku było mi strasznie, ale już się nie boję

pj/belsat.eu

Wiadomości