W Rosji wybory regionalne. Ostatnie przed przyszłorocznymi parlamentarnymi

Są to wybory regionalne i lokalne różnego szczebla. W 18 regionach wybierani są gubernatorzy, w 11 deputowani regionalnych zgromadzeń ustawodawczych. W 22 to wybory do rad miejskich. Odbywa się także wiele wyborów niższego szczebla – do organów samorządu dzielnic, okręgów miejskich, mniejszych miejscowości.

Wybory przebiegają w warunkach pandemii koronawirusa, podczas której władze zmieniły ustawodawstwo wyborcze. Po głosowaniu nad zmianami w konstytucji Rosji, które trwało przez cały tydzień, Centralna Komisja wyborcza zaproponowała, by niektóre zastosowane praktyki pozostawić w wyborach ogólnokrajowych. To przede wszystkim głosowanie przedterminowe, które w obecnych wyborach regionalnych trwało przez dwa dni – od 11 września.
Druga nowość wprowadzona podczas pandemii to możliwość głosowania poza lokalami wyborczymi – oficjalnie ze względu na sytuację epidemiczną i po to, by uniknąć gromadzenia się wyborców. Przepisy pozwalają na przeprowadzanie głosowania „poza lokalem do głosowania, na terenach i w miejscach nadających się do wyposażenia”. Media obwołały tę praktykę „głosowaniem na ławeczkach i pieńkach”.
W trakcie głosowania nad konstytucją udokumentowano bowiem fakty, gdy ludzie wypełniali karty do głosowania w prowizorycznych punktach – na podwórkach, a nawet w bagażnikach aut.
Rozciągnięte na trzy dni głosowanie, rozszerzone możliwości głosowania w domu i organizowanie głosowania w zakładach pracy to zmiany, które nie podobają się niezależnym obserwatorom. Ruch Gołos, monitorujący wybory w Rosji uważa, że takie sposoby zwiększają możliwości manipulacji. W państwowych zakładach pracy istnieje ryzyko nacisków na pracowników. Głosowanie przez trzy dni utrudnia pracę obserwatorów, zwłaszcza niezależnych. Do monitorowania głosowania potrzebnych jest teraz po prostu więcej ludzi.
Niedzielne wybory przyciągają też uwagę ze względu na udział w nich niewielkich, niedawno powołanych partii politycznych. To np. partia Za Prawdę utworzona przez pisarza Zachara Prilepina, czy prawicowo-liberalna partia utworzona przez szefa firmy kosmetycznej Faberlic, Aleksieja Nieczajewa. Nie brak głosów, że władze przygotowują się w ten sposób do wyborów parlamentarnych. Zgodnie z tymi opiniami chodzi o to, by rządząca Jedna Rosja zyskała w Dumie dodatkowe mandaty dzięki udziałowi w wyborach nowych partii, które wystartują w wyborach, ale nie przejdą 5-procentowego progu.

Wiadomości