W Puszczy Białowieskiej nie przestały rosnąć grzyby

Rok kalendarzowy się zakończył, ale nie skończyła się jesień. Władze białoruskiego Parku Narodowego „Puszcza Białowieska” informują o wysypie boczniaków.

Boczniak ostrygowaty w Puszczy Białowieskiej: npbp.by

Od początku zimy najniższa temperatura zarejestrowana w białoruskiej części puszczy wynosiła 1,1 stopnia Celsjusza na plusie. W związku z tym w lesie nie przestały rosnąć jadalne boczniaki ostrygowate.

Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) to grzyb rosnący na martwych i osłabionych drzewach liściastych. Pojawia się w grupach przypominających kolonie ostryg. Jego owocniki pojawiają się późną jesienią, a gdy nie ma dużych mrozów, można je spotkać także zimą i na przedwiośniu.

https://belsat.eu/pl/news/polska-i-bialorus-uwolnia-rzeki-puszczy-bialowieskiej/

sk,pj/belsat.eu

Wiadomości