W przededniu 100. rocznicy proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej Kościół wzywa do modlitwy o Białoruś


25 marca, czyli Dzień Wolności będzie obchodzony wraz z Niedzielą Palmową oraz Świętem Zwiastowania Pańskiego.

Grafika z oficjalnego portalu Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi (catholic.by)

Białoruscy biskupi apelują do księży i wiernych o pomodlenie się tymi słowami podczas wszystkich nabożeństw 25 marca, kiedy przypada jubileusz ogłoszenia demokratycznego państwa białoruskiego. Tekst specjalnej modlitwy opublikowano dziś:

Cały czas, Boże, byłeś z nami i przez wstawiennictwo Maryi, opiekunki Białorusi, pomagałeś nam. W czasie chaosu pocieszałeś nasze serca i zapalałeś płomyczek nadziei na lepsze jutro. Dziś, w czasach kryzysu wartości duchowych, poprzez Kościół swój umacniasz naszą wiarę, dajesz nową nadzieję na przyszłość i rozpalasz w sercach miłość.

Młodzi pielgrzymi podczas pielgrzymki do sanktuarium w Budsławiu. Zdj. catholic.by

Dziękujemy Ci, Boże i prosimy o dar mądrości dla przywódców naszego państwa, o rozwagę i wzajemne zrozumienie pomiędzy różnymi wspólnotami politycznymi i społecznymi oraz o wielkoduszność dla wszystkich obywateli naszego kraju, aby panował w niej spokój, sprawiedliwość, wzajemna miłość i zgoda.

Wszechmocny i miłosierny Boże, obdarz nas swoją łaskawością i błogosławieństwem, abyśmy wspólnym wysiłkiem pod opieką Maryi razem budowali szczęśliwe jutro naszego ukochanego kraju.

Boże, błogosław Białoruś! Prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

Nuncjusz papieski, abp. Claudio Gudgerotti w białoruskiej „wyszywance” podczas spotkania z młodzieżą w 2015 roku.

– Proklamowanie Białoruskiej Republiki Ludowej stało się bezprecedensowym aktem historycznym i bardzo ważnym etapem procesu państwowotwórczego, otwierając szlak ku niepodległości. Minione stulecie było czasem wielu doświadczeń, wojen, prześladowania wiary. To również czas odrodzenia naszej państwowości i duchowości – napisali w swoim posłaniu biskupi.

Alaksandr Hiełahajeu, cez/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze