W Kuropatach wyrywają kolejne krzyże FOTO

Tym razem przysłani przez władze robotnicy usunęli metolowe krzyże ustawione wzdłuż obwodnicy Mińska przylegającej do miejsca masowych kaźni i pochówków ofiar NKWD. Kilka dni temu usunięto 70 krzyży otaczających miejsce pamięci.