W Kaliningradzie zjawi się ulica Franciszka Skaryny


Program Biełsatu „Historyja pad znakam Pahoni” o Franciszku Skarynie

O planach nadania jednej z kaliningradzkich ulic imienia słynnego humanisty poinformowało Zrzeszenie Białorusinów Świata „Baćkauszczyna”.

Podczas VII Zjazdu Białorusinów Świata, który odbył się w lipcu ub.r. w Mińsku, z inicjatywy działaczy Kaliningradzkiego Towarzystwa Kultury Białoruskiej wystosowano wniosek do mera tego miasta o nazwanie jednej z ulic na cześć jubileuszu 500-lecia wschodniosłowiańskiego druku i jego prekursora.

Czytajcie również:

Mimo całej plejady wybitnych Białorusinów związanych z Królewcem, Koenigsbergiem i Kaliningradem, białoruska obecność nie była odzwierciedlona w nazwach ulic miasta i całego regionu. Przywracać tę pamięć można by zacząć właśnie od Skaryny, który w 1530 roku pracował w Królewcu, zaproszony tam przez pruskiego księcia Albrechta Brandenburskiego.

Apel delegatów mińskiego zjazdu Białorusinów rozpatrzono w grudniu na posiedzeniu komisji topograficznej działającej przy kaliningradzkim merostwie. Wkrótce potem Stowarzyszenie Białorusinów Świata otrzymało odpowiedź, że „w celu umocnienia związków kulturalnych i gospodarczych Białorusi i obwodu kaliningradzkiego” należy nadać w 2018 roku imię Franciszka Skaryny jednej z ulic w powstającej właśnie nowej dzielnicy miasta.

Wniosek komisji przekazano do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Miejską Radę Deputowanych Kaliningradu. Jeżeli ostateczna decyzja będzie przychylna, to ulica Skaryny zjawi się w sąsiedztwie ulic Parchomienki i Lewitana.

Zobacz także:

NM, cez/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze