W Białymstoku krytycznie o nowych zasadach wizowych dla Białorusinów

Rada Miasta Białystok przyjęła krytyczne stanowisko dotyczące nowych zasad wizowych dla Białorusinów. Zgodnie z jego treścią, nowe zasady oraz obostrzenia celne wprowadzone w tym samym czasie przez Białoruś mogą doprowadzić do likwidacji turystyki zakupowej w mieście i regionie.

Od 2 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe wymagania dotyczące uzyskania polskich wiz Schengen przez obywateli Białorusi. Korzystają z nich zwłaszcza mieszkańcy terenów graniczących z Polską, przyjeżdżający do naszego kraju na zakupy. Według informacji podawanych przez media, osoba starająca się o taką wizę zobowiązana jest teraz do spełnienia dodatkowych formalności, m.in. okazania potwierdzenia rezerwacji zakwaterowania w Polsce na okres pobytu.

Z Grodna do Białegostoku – bezpłatnym busem

W przyjętym w piątek stanowisku Rada Miasta Białystok zaprotestowała przeciwko „likwidacji (…) wiz zakupowych dla obywateli Białorusi”. Radni argumentują, że każda wizyta obywateli Białorusi w Białymstoku to „pewny zarobek dla lokalnych przedsiębiorców”.

– Likwidacja wiz zakupowych spowoduje straty dla wielu białostoczan, czego skutkiem będzie likwidacja miejsc pracy. Wprowadzone w tym samym czasie przez władze białoruskie nowe ograniczenia wielkości i kwoty zakupów dla obywateli Białorusi mogą doprowadzić do likwidacji turystyki zakupowej w Białymstoku – głosi stanowisko.

Zawiera ono też wezwanie MSZ do „niezwłocznego” przywrócenia wcześniej obowiązujących zasad wizowych.

Radna KO Jowita Chudzik mówiła, prezentując projekt stanowiska, że wizy zakupowe były najłatwiejszą i najtańszą formą przekraczania granicy przez obywateli Białorusi.

– W konsulatach polskich wydawano dwa razy więcej wiz zakupowych, niż turystycznych ponieważ te ostatnie wiążą się z większymi kosztami i dużo większą ilością formalności – argumentowała.

Podawała też szacunki, według których Białorusini rocznie wywożą z regionu towary o wartości 1 mld zł.

– To w zasadzie nie jest likwidacja, bo wizy w dalszym ciągu obowiązują – mówił w odpowiedzi szef klubu radnych PiS Henryk Dębowski.

Potwierdził on, że i do radnych tego klubu zgłaszany jest przez mieszkańców problem związany z wizami dla Białorusinów. Poinformował, że poprosił o informacje z MSZ i dostał dokumenty, z których wynika, iż chodzi o jednolity wykaz dokumentów uzupełniających, składanych wraz z wnioskiem wizowym w placówkach strefy Schengen na Białorusi.

– To są standardy, które narzuca na nas Komisja Europejska. Zmiana prawa wynika z jego dostosowania do prawa unijnego – mówił.

I zaproponował zmianę zapisanego w stanowisku wezwania MSZ do niezwłocznego przywrócenia wiz zakupowych na wezwanie resortu do wystąpienia w tej sprawie do KE, z wnioskiem o wprowadzenie takich wiz. Zadeklarował, że radni klubu PiS zwrócą się do MSZ o ewentualne doprecyzowanie lub ujednolicenie przepisów. Zastrzegł jednak, że jeśli zmiany wynikają z prawa UE, to rada nie może „wchodzić w prawo unijne”.

Ponieważ taka poprawka do stanowiska nie została dopisana, w głosowaniu radni PiS wstrzymali się od głosu.

PiS za lotniskiem w Białymstoku. Ma ono być konkurencją dla Wilna i Grodna

W informacji przekazanej pod koniec grudnia ub.r. mediom na Białorusi, ambasada RP w tym kraju oświadczyła, że zmiany „mają czysto techniczny charakter, ich celem jest jeszcze większa otwartość na potrzeby obywateli Białorusi wjeżdżających do Polski, a także – przez Polskę do innych krajów porozumienia Schengen”.

– Zmiany te nie spowodują utrudnień dla obywateli Białorusi składających wnioski wizowe. Zgodnie z doprecyzowaną listą dokumentów wymaganych do załączenia, wspólną dla wszystkich placówek konsularnych państw członkowskich Schengen, które wydają wizy na terytorium Białorusi, dokumenty, które należy załączyć to: potwierdzenie rezerwacji hotelu w Polsce na czas przebywania lub umowa najmu lokalu mieszkalnego w Polsce (oprócz podstawowych dokumentów, takich jak polisa ubezpieczeniowa i potwierdzenie posiadania środków pieniężnych) – głosi stanowisko ambasady.

cez/belsat.eu wg PAP

Zobacz też

Wiadomości