W 1939 r. ZSRR wspomógł Hitlera – tłumaczą Rosjanom “Wiedomosti”


Podpisując pakt Ribbentrop-Mołotow Związek Radziecki stał się współuczestnikiem agresji nazistowskiej wobec Polski – napisał w piątek dziennik „Wiedomosti”, odnotowując 80. rocznicę podpisania radziecko-niemieckiego układu o granicach i przyjaźni.

Zarówno to porozumienie, jak i pakt Ribbentrop-Mołotow nie oznaczały – zdaniem dziennika – sojuszu wojskowego między ZSRR i Niemcami.

– Przekształciły jednak nasz kraj we współuczestnika agresji nazistowskiej przeciw Polsce i dostawcę surowców dla przyszłej agresji na Zachodzie – oceniają „Wiedomosti”.

Jako „co najmniej dwuznaczne na tym tle” określają opinie, że w sierpniu 1939 r., zawierając pakt Ribbentrop-Mołotow, ZSRR odniósł sukces – dyplomatyczny czy też innej natury.

Rosja fałszuje historię paktu Ribbentrop-Mołotow i ukrywa zbrodnie Stalina

W obszernym artykule „Wiedomosti” przypominają o przypadającej 28 września 80. rocznicy zawarcia przez ZSRR i Niemcy układu o granicach i przyjaźni. Szczegółowo opisują wydarzenia całego września 1939 roku i zauważają, że „przekroczenie granicy przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku pozbawiło Polskę szans na kontynuowanie walki”. Zauważają, iż Polska otrzymała „podwójny cios”; zaznaczają zarazem, że zachodni sojusznicy, Anglia i Francja, okazały Polsce jedynie „symboliczną” pomoc.

– Marsz Armii Czerwonej na Ukrainę i Białoruś Zachodnią pozbawił Polskę ostatnich, choćby i złudnych szans na kontynuowanie walki i wciągnął ZSRR w II wojnę światową. Taktyczna korzyść terytorialna zakończyła się klęską strategiczną – raptownym wzmocnieniem niemieckiej potęgi militarnej i gospodarczej – podkreśla autor artykułu.

W ostatnich tygodniach, gdy przypadały kolejno 80. rocznice: zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow, agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września i agresji ZSRR – 17 września – wielu oficjalnych przedstawicieli Rosji wypowiedziało opinię, że porozumienie z Hitlerem pomogło Stalinowi odroczyć wybuch działań wojennych na terytorium państwa radzieckiego.

W rosyjskiej telewizji Stalin ratuje ludzkość

pj/belsat.eu wg PAP

Zobacz też
Komentarze