UW wydał pierwszy podręcznik akademicki o historii Białorusi

Autorami książki “Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do roku 1991” są wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego prof. Wiaczasłau Szwed i dr hab. Jerzy Grzybowski – informuje Polskie Radio dla Białorusi.

Jej celem jest zapoznanie polskiego czytelnika z historią polityczną, etniczną, kulturalną i gospodarczą białoruskich ziem od czasów przedchrześcijańskich do rozpadu ZSRR. Jej autorzy to znani białoruscy historycy, emigranci wykładający na Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW.

Pierwszy polski podręcznik akademicki o historii Białorusi. Źródło: wuw.pl

– W ciągu długich lat wykładania historii Białorusi uzbierałem wiele materiałów, na podstawie których przygotowaliśmy tą książkę – powiedział białoruskiej redakcji Polskiego Radia prof. Wiaczasłau Szwed. – Zwróciłem się o pomoc do mojego kolegi Jerzego Grzybowskiego [biał. Juryj Hrybouski], który także wykładał ten przedmiot, o napisanie książki wspólnie. Jerzy nie tylko dopełnił publikację swoimi materiałami, ale też przełożył moje pisane po białorusku teksty na polski. Książka ta jest właściwie monografią, bo napisaliśmy ją na podstawie źródeł historycznych.

„Kalinowski – król Litwy”. Wywiad z prof. Wiaczasławem Szwedem

Autorzy zwrócili uwagę na dyskusyjne kwestie z przeszłości, które stale wywołują zainteresowanie w Polsce i na Białorusi. Nowością jest design książki. Opowiadając o wydarzeniach historycznych autorzy odeszli od tradycyjnego schematu chronologicznego. Postanowili zajmować się kompleksowo poszczególnymi kwestiami, dzięki czemu w książce znalazło się więcej faktów i możliwa była analiza procesów historycznych.

– Historia Białorusi była już tematem prac wielu polskich badaczy. To cudowne książki [piszących w Polsce] Marcelego Kosmana, Olega Łatyszonka i Eugeniusza Mironowicza, [i na Białorusi] Hienadzia Sahanowicza i Zachara Szybeki. Jednak naród białoruski jest do dziś mało znany szerszej polskiej audytorii – tłumaczył Polskiemu Radiu Jerzy Grzybowski. – Nasza książka odróżnia się od prac poprzedników. Za cel wzięliśmy sobie nie tylko opowiedzieć własnymi słowami to, co opisali już inni autorzy. Wzięliśmy pod uwagę najnowsze badania i to z ich wynikami dzielimy się z czytelnikiem. Przedstawiamy mu też własne rozważania na niektóre kwestie białoruskiej historii.

Rok 1920 oczami Białorusinów. Powstanie słuckie i utracona niepodległość

Jak podkreśla Grzybowski, w historii Białorusi wciąż jest wiele białych plam, które wymagają badań, a które z różnych powodów były pomijane. Autor zapowiada, że czytelnik odnajdzie w książce odpowiedzi na pytania, które do tej pory były niedostatecznie wyjaśnione.

– Skupiliśmy się na aspektach, które uważamy za kluczowe, jak formowanie się narodu białoruskiego i rozwój państwowości na ziemiach białoruskich. Wiadomości na te tematy uzupełniliśmy krytycznymi badaniami źródłowymi. Liczymy, że pozwoliło to przedstawić procesy i fakty najważniejsze dla zrozumienia historii Białorusi – dodał Grzybowski.

Badacze celowo zrezygnowali z analizy wydarzeń po odzyskaniu przez Białoruś niepodległości w 1991 roku.

– Ten okres potrzebuje osobnych badań z udziałem nie tylko historyków, ale też socjologów i politologów – podkreślił Grzybowski.

Autorzy, jako wykładowcy UW, widzą szczególną potrzebę przekazania wiedzy o sąsiednim kraju zwłaszcza młodemu pokoleniu Polaków. Dlatego też książka skierowana jest przede wszystkim do studentów.

Książka liczy 270 stron i ukazała się nakładem Wydawnictwa UW. Jest też dostępna w formie e-booka. Po przeczytaniu rękopisu publikację podręcznika poparła kierująca Katedrą Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW Joanna Getka. Podręcznik został wydany przy wsparciu finansowym katedry i dzięki grantowi rektora UW.

– Na okładce umieszczono biało-czerwono-białą flagę Białorusi z godłem Pogoń oraz herb Uniwersytetu Warszawskiego. – podkreślił Szwed.

Na Białorusi wykorzystywanie historycznych barw narodowych jest zakazane.

Białoruś: flaga w oknie będzie karana jak nielegalne zgromadzenie

pj/belsat.eu wg polskieradio.pl

Wiadomości