Uniwersytet Wileński przyjmie za darmo studentów z Białorusi

Białorusini będą mogli bezpłatnie studiować na Uniwersytecie Wileńskim, a najlepsi na pierwszym roku studiów otrzymają stypendium w wysokości 200 euro – poinformowały władze uczelni.

– To wyraz solidarności z narodem białoruskim i wsparcie demokratycznych aspiracji obywateli sąsiedniego kraju – zaznaczono w komunikacie.

Rektor Uniwersytetu Wileńskiego Rimvydas Petrauskas oświadczył, że „historia uniwersytetu jest ściśle związana z kształtowaniem się tożsamości białoruskiej”.

– Niemały wpływ na kształtowanie się tożsamości białoruskiej miała inteligencja, która żyła i tworzyła na początku XX wieku w Wilnie – napisał w komunikacie Petrauskas. – Litwę i Białoruś łączy nie tylko 679 kilometrów wspólnej granicy, ale też mniej więcej tyleż lat wspólnej historii.

Młodzież protestująca na Placu Niepodległości w Mińsku. 20 sierpnia 2020 r. Zdjęcie: Iryna Arachouskaja/vot-tak.tv/belsat.eu

– Wspólna przeszłość Wielkiego Księstwa Litewskiego mogłaby się stać fundamentem łączącym współczesne społeczeństwa Litwy i Białorusi – czytamy w komunikacie.

Uniwersytet Wileński to jedna z najstarszych uczelni w Europie Wschodniej i Północnej. Został założony w 1579 roku przez króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Stefana Batorego jako Akademia i Uniwersytet Wileński Towarzystwa Jezusowego. W okresie II Rzeczpospolitej uczelnia nosiła imię Stefana Batorego.

Polska i Litwa podpisały umowę o szkolnictwie wyższym

Od 15 lat w Wilnie działa białoruska uczelnia na uchodźstwie – Europejski Uniwersytet Humanistyczny. To jedyna na świecie szkoła wyższa z białoruskim językiem nauczania, trafiają tam m.in. studenci relegowani za działalność lub poglądy opozycyjne. W 1992 roku EHU rozpoczął działalność w Mińsku, jako szkoła prywatna. W 2004 roku został zamknięty przez władze Białorusi, a jesienią 2005 roku ponownie otwarty w Wilnie przez wykładowców usuniętych z białoruskich uczelni za poglądy. W 2006 roku władze Litwy nadały mu status uczelni państwowej. Misją EHU jest wykształcenie nowej białoruskiej inteligencji.

Chęć przyjęcia prześladowanych białoruskich studentów na polskie uczelnie zadeklarował także premier Mateusz Morawiecki. W 2006 roku Polska uruchomiła Program Stypendialny im. Konstatnego Kalinowskiego, w ramach którego zapewnia finansowanie nauki dla studentów usuniętych z białoruskich uczelni ze względów politycznych. W tym roku wznowiono nabór do programu.

Morawiecki: Polska przeznaczy 50 mln na pomoc Białorusi

pj/belsat.eu wg PAP, inf. własne

Wiadomości